Priserna på Acon studsmattor höjs. Vi vill berätta varför.

Priserna på Acon studsmattor höjs. Vi vill berätta varför.

Under det senaste ett och ett halvt år har globala företag kämpat med konsekvenserna av COVID-19-pandemin. Utmaningarna med råvarutillgång och globala avbrott i fraktverksamheten har tvingat många internationella företag att ändra sin prissättning på grund av nya kostnadsdrivare. Tyvärr måste även Acon höja sina priser.

Den 7 oktober höjer ACON priserna på alla studsmattor. För att ta reda på orsakerna bakom beslutet satte vi oss ner med Acons VD Tarmo Sallinen för att få svar på de frågor som våra kunder har och för att kommunicera prishöjningarna så tydligt och öppet som möjligt.

Vad handlar allt om?

De viktigaste orsakerna till våra prishöjningar är att fraktkostnader och priser på råvaror som används i tillverkningen av studsmattor har ökat drastiskt. Vi fattade detta beslut som en följd av de ständigt ökande kostnaderna för råvaror och internationella fraktkostnader, som är avgörande för vår produktion.

När kommer priserna höjas?

Den 7 oktober 2021.

Hur mycket kommer priserna höjas?

Vårt främsta mål är att informera våra kunder på ett öppet och tydligt sätt före prishöjningen. Priserna på våra studsmattor kommer att öka med upp till 30 % beroende på produkt. Acons nya produkter som kommer att lanseras på marknaden kommer att prissättas enligt samma prisstrategi.

Kommer prishöjningen gälla för alla studsmattor?

Prishöjningen gäller alla nuvarande och framtida studsmattor.

Varför höjer ni priserna?

Priser på råvaror stiger kraftigt över hela världen. Särskilt priserna för stål har stigit stadigt under en lång tid. Den bristande produktionen av t.ex. stål bidrar också till de redan höga priserna. Högkvalitativt stål är en viktig huvudkomponent i Acons högklassiga design och produkter.

Dessutom har avbrott i den globala leveranskedjan gjort det svårt för transportföretag att bedriva sin verksamhet. Den extrema belastningen på det globala fraktnätverket har påverkat alla branscher och orsakat överbelastning i hamnar runt om i världen. Ökade fraktpriser till följd av de störningar som orsakas av förseningar påverkar också kostnaderna för att producera och leverera varor, samtidigt som tillverkarna har bråttom att fylla på sina uttömda lager under pandemin.

Har internationella faktorer verkligen en så stor inverkan på prissättningen?

Tyvärr är svaret ja. Vår produktionsprocess från råmaterial till färdig produkt kan ta upp till sex månader, vilket är anledningen till att vi förbereder nya tillverkningssatser i god tid. Vi anskaffar material i ett så tidigt skede som möjligt till de aktuella marknadspriserna. Flera medier har rapporterat om de stigande råvaru- och fraktpriserna, och bland annat tidningen Fortune har aktivt följt det stigande priserna för stålproduktion medan t.ex. SVT har gjort reportage om bristen på containrar som orsakar prishöjningarna. Detta har påverkat även oss.

Varför håller Acon inte bara priserna oförändrade?

Sedan pandemins början har företag som Acon, med globala leveranskedjor och global distribution, ställts inför utmaningar och förseningar. Dessa utmaningar har lett till högre kostnader när vi har försökt hitta alternativ för att påskynda leveranser. Efter två år av att ha burit kostnaderna för dessa utmaningar tror vi att prishöjningar kommer att bli det nya normala i ställer för tillfälliga fluktuationer. Våra höjda priser återspeglar denna nya normalitet.

Kommer priserna någonsin att sjunka igen?

Det är nästan omöjligt att förutsäga hur utbudet och logistiken kommer att se ut under nästa kvartal. Globala tillverknings- och fraktmarknader fortsätter att kämpa under trycket från den internationella handeln i dessa osäkra tider och mycket instabila förhållanden.

Varför använder ni inte billigare material?

Acon har åtagit sig att tillverka studsmattor av högsta premium-kvalitet. Trots produktions- och fraktutmaningar är vi fokuserade på att erbjuda samma garanterade kvalitet och fantastiska produkter. Med billigare råvaror kan vi inte garantera våra produkters höga kvalitet. Hållbarhet och säkerhet är grundläggande i vår produktutvecklingsprocess och vi vägrar att göra några kompromisser kring dem.

Vissa konkurrenter har höjt sina priser, andra inte. Varför?

Råvarupriserna stiger stadigt över hela världen. Tyvärr finns det för närvarande inget "billigt stål", vilket innebär att företag vars produktionsprocess kräver stora mängder stål måste höja sina priser. Att spara på råvarukostnaderna skulle bara leda till en försämring av produktens kvalitet och hållbarhet, en risk som vi inte är villiga att ta.

Vad händer härnäst?

Vi vill tacka alla våra kunder för det gångna året. Er lojalitet och förtroende för vår verksamhet har hjälpt oss genom dessa svåra tider. Ni är, och kommer alltid att fortsätta vara vår inspirationskälla och vår högsta prioritet. När vi virar vårt 25-årsjubileum i år 2021 är vårt löfte till er ännu viktigare.

I 25 år har vi spridit glädjen av studsmattehoppning, delat med oss av fantastiska tricks och nya idéer, men framför allt har vi skapat underbara minnen. Vi lovar att fortsätta att göra vår del för att hjälpa dig och din familj att upptäcka glädjen med att hoppa, studsa och röra på sig.