Referat om register- och dataskydd – Acon Finland Oy LtdUppdaterat 2018-05-24 

ACON är ett familjeföretag som utövar tillverkning, detaljhandel och import av fritidsprodukter. Vi erbjuder våra kunder ett brett sortiment innovativa fritidsprodukter av hög kvalité. För att betjäna våra kunder, förbättra vår verksamhet och våra produkter samlar vi nödvändig information om våra kunder.  Vi betraktar datasäkerhet som något väldigt viktigt och vi åtlyder lagsättningen inom datasäkerhet (dataskyddsförordningen, GDPR) när vi hanterar personuppgifter. I detta referat om datasäkerhet berättar vi vilka uppgifter vi samlar, hur vi använder och skyddar dem, och även hur du kan påverka hur dina personuppgifter används.

Sammanfattning

I all enkelt kan lagringen av data för vår kund- och marknadsförningsregister sammanfattas liknande:

 • Vi lagrar informationen kunderna har delat med oss direkt (t.ex. adress, telefonnummer, e-post) för att tillhandahålla lämpliga tjänster. Denna information används bland annat för att behandla beställningar, arrangera leveranser och ibland informera om kampanjer.
 • Våra webbplatser samlar in data med hjälp av automatiska cookies, så att vi kan göra våra webbplatsverksamheter ännu bättre. Dessa uppgifter används bara i anonyma format.
 • Dina uppgifter hanterar endast av anställda hos ACON Finland Oy LTD och hanteringen grundar sig i ditt samtycke och kundrelation.
 • Dina uppgifter lämnas inte över till utomstående, men de kan överföras till säkra tjänsteleverantörer. Även om vi behandlar information internt, kan vi överföra vissa data till utvalda tjänsteleverantörer för att generera analyser. Dessa leverantörer har inte förmågan att använda dina data för egna ändamål eller att överföra till andra parter.
 • Du kan lätt och när som helst be om att vi raderar dina uppgifter och/eller att marknadsföring mot dig slutas.

Vi ber dig att bekanta dig i detta referat. Om du har någonting alls du vill fråga angående datasäkerhet eller om du vill använda dina rättigheter inom datasäkerhet, är det bara att vara i kontakt med oss via e-mail, telefon eller brev.

Registeranhållare:

 • Acon Finland Oy Ltd (Y-0896873-7)
 • Terminaalitie 9
 • 90400 Oulu
 • Kontaktuppgifter
 • Datasäkerhetsansvarig Teuvo Viljamaa
 • Telefon: +358 40 669 4444
 • E-post: teuvo.viljamaa@law.fi

1. Vilka personuppgifter samlar vi?

Vi kan samla uppgifter om dig, när du beställer våra produkten, använder våra webbplatser, besöker våra verksamheter eller på något annat sätt är i kontakt med oss. Vi samlar inte ömtåliga uppgifter om dig. Informationen vi samlar kan delas i två delar enligt informationskällan: (a) du har själv delat informationen och (b) automatiskt samlat information. Vi kan blanda och sammansätta uppgifter vi automatiskt har samlat in med uppgifter du själv delat med dig.

Uppgifter du själv delat

Vi kan samla in personuppgifter du angett oss som t.ex. namn, telefonnummer och e-postadress. För att handla din beställning behöver vi även din näradress. Vi kan även samla in andra uppgifter du angett. Dessutom sparar vi uppgifter till vårt register om du har gett samtyckte till direktmarknadsföring via elektroniska medel som godkänts i lagen eller har nekat direkt marknadsföring.

Uppgifter vi samlar automatiskt

Vi kan använda cookies för att samla in automatiskt uppgifter från din dator eller mobil, när du använder våra webbplatser. Uppgifterna vi samlar automatiskt kan vara IP-adress, orten du är på, systemet av din telefon eller dator, webbläsare, telefonmodell, inställningarna och serviserna du använder och t.ex. vilken sida av vår webbplats du är på. Största delen av uppgifterna vi samlar automatiskt sparas endast tillfälligt och de används i anonymt format. Du kan förhindra cookies som automatiskt samlar uppgifter genom att avaktivera cookies i inställningarna av din webbläsare. Mer information om vilka cookies vi använder finns vid punkt 10.

2. Vad använder vi dina personuppgifter till

Vi kan använda dina personuppgifter för att ta hand om kundrelationer, hålla kontakt, behandla beställningar, produkter och tjänster, och för analys och statistiska ändamål, samt för annonsering och marknadsföring. 

Hantering av personuppgifter grundas i ett särskilt godkännande (marknadsförningsregister) eller i en kundrelation med oss och fördelen som vi får för att ta hand om kundrelationen och förbättra marknadsföring (kundregister).

3. Vem hanterar dina personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras av anställda hos ACON Finland Oy LTD inom marknadsföring och försäljning. Vår personal är utbildade för att hantera uppgifter säkert och var och en hanterar dina uppgifter endast när det är obligatoriskt i arbetsuppgiften.

Vi använder även säkra tjänsteleverantörer för att hantera personuppgifter och vi kan dela uppgifter med dem inför hantering. Dessa tjänsteleverantörer erbjuder oss tjänster, t.ex. databehandling och andra IT-tjänster, kampanj- och analystjänster. Vi tillåter inte att våra tjänsteleverantörer använder eller delar med sig uppgifterna till något annat än att erbjuda oss tjänster. I alla avtal med tjänsteleverantörerna vi använder, har vi tagit hänsyn till datasäkerhets förordningarna i EU och kraven i lagställningarna.

I våra webbplatser använder vi av flera tjänster som erbjuder olika betalningssätt. ACON samlar inte in och hanterar inte några uppgifter gällande betalningssätt, så som konto- eller kreditkortsinformation.  

4. Förflyttas dina personuppgifter utanför EU:s eller Europas ekonomiska samarbetsområde

Dina personuppgifter handlas för största delen endast i Europas Union. I direkt marknadsföring och kommunikation använder vi ändå tjänsteleverantören MailChimp från USA, och då flyttas dina personuppgifter utanför Europas Union. För att skydda personuppgifterna och dina rättigheter har MailChimp sökt till parter mellan EU och USA som är säkrade av Privacy Shield och har för sin del bundit sig för att följa EU:s datasäkerhets regler.  Ser mer information:  https://mailchimp.com/legal/privacy/.

5. Delas personuppgifter till tredje parter

Vi säljer inte personuppgifter och delar bara personuppgifter så som det beskrivits i detta datasäkerhetsreferat. Delandet av uppgifterna är inom giltiga datasäkerhetslagsättningen.

Om vi bestämmer oss för att sälja eller flytta vår verksamhet på grund av strategiska eller andra affärsskäl, kan vi som en dela av en sådan försäljning eller flyttning förmedla uppgifterna vi samlats och sparats, inkluderat kunduppgifter innehållande personuppgifter, till vem som helst som varit en del av försäljningen eller flyttandet av vår verksamhet. 

Dessutom kan vi dela dina personuppgifter om vi anser det nödvändigt som en följd av en lag-, förordning- eller myndighetsbegäran.

6. Hur skyddas dina personuppgifter

Vi förvarar dina personuppgifter i ett elektroniskt register och har vidtagit behöriga åtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att använda bästa möjliga SSL-skydd. Funktionerna på vår hemsida - inklusive all dataöverföring och kommunikation - krypteras med detta SSL-skydd. Dina personuppgifter är skyddad mot all obehörig tillgång och oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring, utlämning, överföring eller annan olaglig användning. Användningen och hanteringen av registret kräver användarautentisering och en säker anslutning och är tillåtet endast för utsedda personer.   

7. Hur länge sparas dina personuppgifter 

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som är lagligt och som anses nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi kommer att radera dina personuppgifter som är förvarade på din förfrågan eller om hanteringen av dina personuppgifter i övrigt inte längre har någon grund.

8. Dina rättigheter

Du har rätt till att inspektera dina personuppgifter och begära rättelse, radering eller komplementering av dessa uppgifter ifall uppgifterna är felaktiga. Du har rätt att förlita dig på alla rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). För att säkerställa en tillförlitlig identifiering kan vi under vissa omständigheter kräva att dina förfrågningar framställs personligen på ett av våra affärsställen eller genom att skicka ett undertecknat brev som innehåller all behörig identifieringsinformation.

Du har rätt till att förbjuda användningen av din information inom alla typer av direktmarknadsföring och distansförsäljning. Om du har gett oss tillstånd för marknadsföringskommunikation har du rätt att påverka vilka kanaler vi använder för direktmarknadsföring för din del.  

Vi strävar alltid efter att lösa eventuella frågor om behandling av personuppgifter direkt med den registrerade, med respekt för den registrerades rättigheter. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du dock rätt att göra en utredning med Dataskyddsmyndigheten.

9. Ändringar

Vi har rätt att ändra eller uppdatera sekretesspolicyn. Ändringar eller tillägg av avgörande betydelse i sekretessmeddelandet kommer att informeras om på vår hemsida eller via e-post före ändringen börjar gälla.

10. Cookies och dess användning 

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet för att optimera de tjänster som erbjuds samt förbättra webbplatsens funktionalitet och användning. Cookies används för autentiseringshantering, sessionskontroll och lagring av användarpreferenser. Cookies kan lagras på en dator och kan ligga kvar under en varierande tidsperiod eller de kan raderas när webbläsaren eller enheten har stängts av. Vissa cookies är väsentliga för webbsidans funktionalitet och för att vissa tjänster fungerar korrekt. Till exempel använder vi cookies för att spara vissa funktionella inställningar t.ex. angående varukorgens funktioner.

Tredjeparts cookies

Under ett besök på webbplatser kan användare också få cookies som skickats av tredje part från andra webbplatser eller webbservrar som finns i det inbäddade innehållet på webbplatsen. Tredjepartscookies sätts av en tredjeparts webbplats. Dessa cookies kan interagera med, till exempel, webbplatser eller andra externa systemplattformtjänster. Även om användaren inte använder den tjänsten är det möjligt att webbplatsen samlar in information från det besöket. Cookies och andra tredjeparts spårningssystem är inte tekniskt möjligt för webbplatsadminstratören att bevaka, och vi bevakar inte användningen av dessa cookies. För mer information, hänvisar vi till följande villkor från tredje part:

Google Analytics

Webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc:n (“Google”). Google Analytics använder en uppsättning cookies för att samla in data, skapa statistik relaterad till användning, övervakning och förbättra prestanda på webbplatsen. All information som tas emot via dessa cookies samlas in anonymt. För mer information, se följande webbsidor:

 • https://www.google.it/intl/fi/policies/privacy/partners/
 • https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 • https://www.google.com/settings/ads?hl=fi

Hantering av cookies 

Flesta webbläsare accepterar cookies som standard. Du har dock möjligheten att ändra inställningarna för användningen av cookies och hindra webbläsaren från att spara cookies eller begränsa användningen Genom att anpassa webbläsaren är det också möjligt att radera tidigare cookies.

Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: Session Namn: _pay_session Leverantör: shop.app
Tjänst: Amazon Web Services Syfte: Stödjer webbplatsens tekniska funktioner. Integritetspolicy: https://aws.amazon.com/privacy/ Utgångstid: 7 dagar Namn: AWSALBCORS Leverantör: widget-mediator.zopim.com
Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: ett år Namn: localization Leverantör: www.acon.fi
Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: 30 minuter Namn: keep_alive Leverantör: www.acon.fi
Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: en timme Namn: shopify_pay_redirect Leverantör: www.acon.fi
Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: en dag Namn: _cmp_a Leverantör: .acon.fi
Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: en timme Namn: shopify_pay_redirect Leverantör: ca.acon24.com
Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: en dag Namn: _cmp_a Leverantör: .acon24.com
Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: ett år Namn: localization Leverantör: ca.acon24.com
Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: 29 minuter Namn: keep_alive Leverantör: ca.acon24.com
Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: ett år Namn: localization Leverantör: us.acon24.com
Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: en timme Namn: shopify_pay_redirect Leverantör: us.acon24.com
Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: 30 minuter Namn: keep_alive Leverantör: us.acon24.com
Tjänst: Yotpo Syfte: Integritetspolicy: https://www.yotpo.com/privacy-policy Utgångstid: 9 timmar Namn: yotpo_pixel Leverantör: us.acon24.com
Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: en timme Namn: shopify_pay_redirect Leverantör: www.acon24.se
Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: 30 minuter Namn: keep_alive Leverantör: www.acon24.se
Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: ett år Namn: localization Leverantör: www.acon24.se
Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: en timme Namn: shopify_pay_redirect Leverantör: de.acon24.com
Tjänst: Yotpo Syfte: Integritetspolicy: https://www.yotpo.com/privacy-policy Utgångstid: 9 timmar Namn: yotpo_pixel Leverantör: de.acon24.com
Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: ett år Namn: localization Leverantör: de.acon24.com
Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: 30 minuter Namn: keep_alive Leverantör: de.acon24.com
Tjänst: Yotpo Syfte: Integritetspolicy: https://www.yotpo.com/privacy-policy Utgångstid: 9 timmar Namn: yotpo_pixel Leverantör: www.acon24.com
Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: ett år Namn: localization Leverantör: www.acon24.com
Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: en timme Namn: shopify_pay_redirect Leverantör: www.acon24.com
Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: 29 minuter Namn: keep_alive Leverantör: www.acon24.com
Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: ett år Namn: localization Leverantör: fr.acon24.com
Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: 29 minuter Namn: keep_alive Leverantör: fr.acon24.com
Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: en timme Namn: shopify_pay_redirect Leverantör: fr.acon24.com
Tjänst: Shopify Syfte: Stöder funktionerna i ett "Content Management System" för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt. Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: 14 dagar Namn: _orig_referrer Leverantör: .acon.fi
Tjänst: Shopify Syfte: Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen. Informationen används för att spåra och analysera användarbeteendet och för att möta de enskilda användarnas behov. Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: ett år Namn: _tracking_consent Leverantör: .acon.fi
Tjänst: Shopify Syfte: Stöder funktionerna i ett "Content Management System" för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt. Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: några sekunder Namn: _shopify_s Leverantör: www.acon.fi
Tjänst: vectary Syfte: Integritetspolicy: https://www.vectary.com/privacy-policy/ Utgångstid: 7 dagar Namn: AWSALBAPP-3 Leverantör: www.vectary.com
Tjänst: vectary Syfte: Integritetspolicy: https://www.vectary.com/privacy-policy/ Utgångstid: 7 dagar Namn: AWSALBAPP-0 Leverantör: www.vectary.com
Tjänst: Zendesk Syfte: Samlar information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen. Används för att leverera personlig kundservice och innehåll. Integritetspolicy: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy Utgångstid: Session Namn: ztexxx Leverantör: .acon.fi
Tjänst: Shopify Syfte: Stöder funktionerna i ett "Content Management System" för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt. Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: 29 minuter Namn: _shopify_sa_p Leverantör: .acon.fi
Tjänst: Zendesk Syfte: Samlar information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen. Används för att leverera personlig kundservice och innehåll. Integritetspolicy: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy Utgångstid: ett år Namn: __zlcmid Leverantör: .acon.fi
Tjänst: Shopify Syfte: Stöder funktionerna i ett "Content Management System" för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt. Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: 15 minuter Namn: _shopify_sa_t Leverantör: .www.acon.fi
Tjänst: Shopify Syfte: Stöder funktionerna i ett "Content Management System" för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt. Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: 14 dagar Namn: _landing_page Leverantör: .acon.fi
Tjänst: Shopify Syfte: Stöder funktionerna i ett "Content Management System" för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt. Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: ett år Namn: secure_customer_sig Leverantör: www.acon.fi
Tjänst: Zendesk Syfte: Samlar information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen. Används för att leverera personlig kundservice och innehåll. Integritetspolicy: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy Utgångstid: 7 dagar Namn: AWSALB Leverantör: widget-mediator.zopim.com
Tjänst: Shopify Syfte: Stödjer integrationen av en tredjepartsplattform på webbplatsen. Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: en månad Namn: _secure_session_id Leverantör: www.acon.fi
Tjänst: vectary Syfte: Integritetspolicy: https://www.vectary.com/privacy-policy/ Utgångstid: 2 år Namn: _ga Leverantör: .vectary.com
Tjänst: vectary Syfte: Integritetspolicy: https://www.vectary.com/privacy-policy/ Utgångstid: 7 dagar Namn: AWSALBAPP-1 Leverantör: www.vectary.com
Tjänst: vectary Syfte: Integritetspolicy: https://www.vectary.com/privacy-policy/ Utgångstid: en månad Namn: connect.sid Leverantör: .vectary.com
Tjänst: vectary Syfte: Integritetspolicy: https://www.vectary.com/privacy-policy/ Utgångstid: 7 dagar Namn: AWSALBAPP-2 Leverantör: www.vectary.com
Tjänst: Shopify Syfte: Stödjer integrationen av en tredjepartsplattform på webbplatsen. Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: 14 dagar Namn: cart_currency Leverantör: www.acon.fi
Tjänst: Shopify Syfte: Stöder funktionerna i ett "Content Management System" för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt. Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: ett år Namn: _shopify_y Leverantör: .acon.fi
Tjänst: Yotpo Syfte: Integritetspolicy: https://www.yotpo.com/privacy-policy Utgångstid: 9 timmar Namn: yotpo_pixel Leverantör: www.acon.fi
Tjänst: Leadfamly Syfte: Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Integritetspolicy: https://www.leadfamly.com/about/privacy-policy/ Utgångstid: en månad Namn: xxx-sid Leverantör: .vectary.com
Tjänst: Google Analytics Syfte: Integritetspolicy: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en Utgångstid: 2 år Namn: _ga_xxx Leverantör: .vectary.com
Tjänst: Snowplow Analytics Syfte: Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Integritetspolicy: https://snowplowanalytics.com/privacy-policy Utgångstid: 2 år Namn: _sp_id.xxx Leverantör: www.acon.fi
Tjänst: Google Analytics Syfte: Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Integritetspolicy: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en Utgångstid: en dag Namn: _gid Leverantör: .vectary.com
Tjänst: Google Analytics Syfte: Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Integritetspolicy: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en Utgångstid: en minut Namn: _gat_UA-xxx-xxx Leverantör: .vectary.com
Tjänst: Snowplow Analytics Syfte: Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Integritetspolicy: https://snowplowanalytics.com/privacy-policy Utgångstid: 30 minuter Namn: _sp_ses.xxx Leverantör: www.acon.fi
Tjänst: Yotpo Syfte: Integritetspolicy: https://www.yotpo.com/privacy-policy Utgångstid: 9 timmar Namn: yotpo_pixel Leverantör: ca.acon24.com
Tjänst: Shopify Syfte: Integritetspolicy: https://www.shopify.com/legal/privacy Utgångstid: en dag Namn: _cmp_a Leverantör: .acon24.se
Tjänst: Yotpo Syfte: Integritetspolicy: https://www.yotpo.com/privacy-policy Utgångstid: 9 timmar Namn: yotpo_pixel Leverantör: www.acon24.se
Tjänst: Yotpo Syfte: Integritetspolicy: https://www.yotpo.com/privacy-policy Utgångstid: 9 timmar Namn: yotpo_pixel Leverantör: fr.acon24.com
Tjänst: Meta Platforms, Inc Syfte: Stödjer marknadsföring online genom att samla in information om användarna för att marknadsföra produkter via partners och andra plattformar. Integritetspolicy: https://www.facebook.com/privacy/policy Utgångstid: Session Namn: Leverantör: www.facebook.com
Tjänst: Youtube, Google Syfte: Integritetspolicy: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en Utgångstid: 6 månader Namn: VISITOR_PRIVACY_METADATA Leverantör: .youtube.com
Tjänst: Youtube, Google Syfte: Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen genom inbyggda videospelare med syfte att leverera riktade annonser. Integritetspolicy: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en Utgångstid: 6 månader Namn: VISITOR_INFO1_LIVE Leverantör: .youtube.com
Tjänst: Facebook Syfte: Identifierar webbläsare för att tillhandahålla reklam och webbplatsanalystjänster. Integritetspolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation Utgångstid: 3 månader Namn: _fbp Leverantör: .acon.fi
Tjänst: Youtube, Google Syfte: Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen genom inbyggda videospelare med syfte att leverera riktade annonser. Integritetspolicy: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en Utgångstid: Session Namn: YSC Leverantör: .youtube.com
Tjänst: Yotpo Syfte: Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen. Informationen används för att rikta annonsering till användarna på webben. Integritetspolicy: https://www.yotpo.com/privacy-policy Utgångstid: ett år Namn: pixel Leverantör: .yotpo.com
Tjänst: Klaviyo Syfte: Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen. Informationen används för att rikta annonsering till användaren över olika kanaler och enheter. Integritetspolicy: https://www.klaviyo.com/legal/privacy/privacy-notice Utgångstid: 2 år Namn: __kla_id Leverantör: www.acon.fi
Tjänst: Youtube, Google Syfte: Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen genom inbyggda videospelare med syfte att leverera riktade annonser. Integritetspolicy: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en Utgångstid: 2 år Namn: CONSENT Leverantör: .youtube.com
Tjänst: TikTok Syfte: Stödjer marknadsföring online genom att samla in information om användarna för att marknadsföra produkter via partners och andra plattformar. Integritetspolicy: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en Utgångstid: ett år Namn: _ttp Leverantör: .tiktok.com
Tjänst: Google Syfte: Kom ihåg dina senaste sökningar, dina tidigare interaktioner med en annonsörs annonser eller sökresultat och dina besök på en annonsörs webbplats för att visa dig anpassade annonser på Google. Integritetspolicy: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en Utgångstid: 2 år Namn: CONSENT Leverantör: .google.com
Tjänst: TikTok Syfte: Stödjer marknadsföring online genom att samla in information om användarna för att marknadsföra produkter via partners och andra plattformar. Integritetspolicy: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en Utgångstid: ett år Namn: _tt_enable_cookie Leverantör: .acon24.com
Tjänst: Pinterest Syfte: Integritetspolicy: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy Utgångstid: ett år Namn: ar_debug Leverantör: .pinterest.com
Tjänst: Pinterest Syfte: Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen genom visuellt innehåll och webbplatselement för analys och rapporteringsändamål. Integritetspolicy: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy Utgångstid: ett år Namn: _pin_unauth Leverantör: .us.acon24.com
Tjänst: Pinterest Syfte: Stödjer marknadsföring online genom att samla in information om användarna för att marknadsföra produkter via partners och andra plattformar. Integritetspolicy: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy Utgångstid: ett år Namn: _pinterest_ct_ua Leverantör: .ct.pinterest.com